Grand Tour Tallin, Helsinki e San Pietreoburgo evasioni